ROTUNDA WARSZAWA

Autorzy: Szymon Bańka, Karolina Rybińska-Bańkatypologia: bank, przestrzeń publiczna